IMG_9231-A4

Медицински университет – Пловдив  и Клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Каспела“ - домакини  на Испано-Български Мускулноскелетни сонографски дни