IMG_9243-A3

Медицински университет – Пловдив  и Клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Каспела“ - домакини  на Испано-Български Мускулноскелетни сонографски дни