24 часа

Медицински университет-Пловдив на първо място в професионално направление Медицина за 2021 г.