obaiva red doktorant november 2020_Page

Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за учебната 2020/2021 г. за редовни докторанти