Медицински университет – Пловдив официално е член на TEDD

biotech

TEDD, съкратено от tissue engineering and drug discovery, е организация с централа в Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), която е фокусирана върху създаването на колаборативна иновационна платформа, посветена на технологии за 3D клетъчни култури и органоидни тъканни модели за разработването и тестването на лекарства в персонализираната и регенеративна медицина. Организацията промотира трансфера на знание и технологии между членовете си, които към момента са от академичната, клиничната и индустриалните сфери и наброяват малко над 100.

В сайта на организацията е представен като партньор медицински университет – Пловдив.

Публикация за МУ – Пловдив на сайта на TEDD