Медицински университет – Пловдив получи сертификат от EVN Топлофикация, България

Медицински университет – Пловдив беше отличен от EVN Топлофикация, България за значителен принос към качеството на въздуха и околната среда в град Пловдив.
Университетът използва услугите: доставка на гореща вода и централно отопление. Висшето училище беше топлофицирано през последните години като част от цялостното развитие на топлопреносната мрежа по бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.
Модерната когенерационна централа на EVN Топлофикация не отделя във въздуха на Пловдив серни диоксиди, фини прахови частици (ФПЧ) и диоксини.
С екологично чистото централно отопление през зимата на 2017/18 година МУ – Пловдив е консумирал над 1405 MWh (мегаватчаса) топлинна енергия и по този начин е спестил повече от 563 тона вредни емисии въглероден диоксид във въздуха на Пловдив.
На 20 февруари 2019 г. EVN Топлофикация, България отличи МУ – Пловдив със свидетелство за значителен принос към качеството на въздуха и околната среда на град Пловдив.


Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – ректор на Медицински университет – Пловдив, получи отличието от г-н Робърт Дик – регионален мениджър на EVN България.