IMG_58305

Медицински университет – Пловдив получи сертификат  от EVN Топлофикация, България