IMG_58474

Медицински университет – Пловдив получи сертификат  от EVN Топлофикация, България