IMG_58581

Медицински университет – Пловдив получи сертификат  от EVN Топлофикация, България