Медицински университет – Пловдив посреща гости от Томски държавен университет, Русия

През тази седмица Медицински университет – Пловдив посреща представителите на руския Томски държавен университет проф. д-р Юрий Кистенев, и.д. Зам.-ректор по изследователската дейност и проф. д-р Виктор Черепанов.

„Въпреки че учени от руския и българския университет имат установени контакти, за първи път ще се осъществи общ проект за образователен обмен по програма „Еразъм+“ на институционално ниво”, заяви проф. д-р Мариана Мурджева – зам.-ректор по „Международно сътрудничество и проектна дейност”. Тя посочи, че посещението е от ключово значение за предстоящата съвместна дейност на двата университета и подчерта, че в условията на сериозна конкуренция за усвояване на европейски средства по програма „Еразъм+“ за проектна дейност с руски партньори, именно МУ – Пловдив е одобрен за подобно финансиране.

Представителите на руското висше учебно заведение ще имат възможност да разгледат Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, както и да се запознаят с новооткрития Медицински симулационен тренировъчен център, който е най-големият и комплексен тренировъчен център за медицински специалисти в България.

Томският държавен университет е най-старият университет в Сибир и е натрупал голям научен капацитет и е непрестанно сред иноваторите в Русия и по света. От тази семестър Томският държавен университет предлага първата в Русия магистърска програма по медицинска иновация.