Медицински университет – Пловдив с две престижни награди

Медицински университет – Пловдив получи заслужено две престижни отличия в рамките на конкурса „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа за 2017 година“, организиран от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” с подкрепата на ИА „Главна инспекция по труда” – София.

Победителите във всяка категория бяха избрани от специално сформирана комисия, включваща представители на Изпълнителната агенция, организации на работодателите и организации на работниците.

Медицински университет – Пловдив участваше в две категории според вида икономическа дейност в група 3 „Големи предприятия“ и в категорията „Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд за 2017 г.“

МУ – Пловдив получи Първо място в категорията по икономическа дейност. Високата оценка за цялостната политика на ръководството на Университета е доказателство, че административно-нормативните регламенти и препоръки се реализират в действия не само от страна на ръководството, но и с активното участие на всички работещи и студенти.

Наградата за първо място: статуетка, символ на конкурса и официална грамота бе връчена на проф. д-р Стефан Сивков – зам.-ректор по „Качество и акредитация”.

В категорията за инвестиции за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд за 2017 г. МУ – Пловдив зае второ място след СКФ Берингс България ЕАД, гр. Сопот. Бяха връчени почетен плакет и грамота.

Двете отличия за Медицински университет – Пловдив са присъдени за устойчивите постижения в областта на безопасността и здравето при работа в изпълнение на следните отговорности: интегриране на дейността по осигуряване на здравословни условия на труд във всички дейности на университета, поставяне и постигане на високи цели, в съответствие със законовите изисквания и принципа на превантивността, осигуряване на адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката на Университета за безопасни условия на труд.

Вече шеста поредна година в Медицински университет – Пловдив няма регистрирани трудови злополуки, професионални болести и инциденти при работа.