small1

Медицински университет – Пловдив с награда от МОН  за постижения по Рамкова програма „ХОРИЗОНТ 2020“