nagrada medicina 11-02-2020-1

Медицински университет Пловдив с първа награда по професионално направление „медицина“