Image1

Медицински университет – Пловдив с поредната иновация: 3D-биопритиране