Медицински Университет – Пловдив се присъедини към обществото от 904 университети от 88 държави, подписали Magna Charta Universitatum

През 2020 г. Медицински Университет – Пловдив се присъедини към обществото от 904 университети от 88 държави, подписали Magna Charta Universitatum. Университетската Магна Харта е документ, който съдържа принципи за академична свобода и институционална автономия, като насока за добро управление и саморазбиране на университетите в бъдеще. Оригиналният текст на български език може да намерите тук. Magna Charta Universitatum е създадена през 1988 г. по повод честването на 900-годишнина от основаването на Университета в Болония. Първоначално е подписана от 388 ректори и ръководители на университети от цяла Европа и извън нея.

През 2018 г. е сформирана мултинационална група за преглед на Университетската Магна Харта, в контекста на промените в университетите и средата, в която те функционират, настъпили след 1988 г. След провеждането на широки консултации Управителният съвет на Обсерваторията на Магна Харта приема новия текст през месец юли 2020 г.

Новата Магна Харта не премахва нищо от първоначалните основни ценности, с които университетите се ангажират. Тя се стреми да отговори на съвременните предизвикателства, като признава по-глобалния характер университетската дейност и по-широкия кръг местни отговорности, които те имат. Тя приема важността на основополагащите ценности, но отбелязва и важността на действителното им постигане, което на практика е въпрос на постоянен стремеж. Текстът на новата Магна Харта може да бъде намерен тук . Допълнителна информация за Магна Харта може да се намери на линка на организаторите http://www.magna-charta.org/.