Image10

Медицински университет – Пловдив спечели за втори път проект ДОКТОРАНТ