Image7

Медицински университет – Пловдив спечели за втори път проект ДОКТОРАНТ