Медицинският университет – Пловдив стъпи в бъдещето


Репортаж по БНТ – 23.02.2017

На 23 февруари в МУ – Пловдив бяха открити:
3-тия етаж на Аудиторния комплекс е с площ от 1000 кв.м., модерно обзаведен, просторен и уютен. Тук са разположени 2 аудитории, всяка от които с по 100 места, и 12 зали на Симулационния тренировъчен център.

Аудиторният комплекс на университета е един от най-модерните и професионално оборудвани образователни комплекси на Балканите – разполага с 9 аудитории /с общо близо 1400 места/, които са пример за съвременно качество и стил.

Медицинския Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) на МУ – Пловдив е най-големият комплексен тренировъчен център за медицински специалисти в България. Той предоставя възможности за интерактивно медицинско обучение по най-високите международни стандарти.

В Центъра ще се осъществява възможно най-доброто обучение както на студенти, така и на лекари от различни специалности – интернисти, пулмолози, кардиолози, гастроентеролози, ревматолози, анестезиолози, токсиколози, хирурзи, ортопеди, АГ-специалисти, педиатри и много други.

Медицинският симулационен тренировъчен център разполага с:

• 12 високотехнологични манекени /3 бебета, 3-ма юноши, 3-ма възрастни и 3 бременни жени/ за моделиране на симптоми, състояния и заболявания от вътрешната медицина, неврологията, педиатрията и акушерството и гинекологията;

• най-новите лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симулатори за виртуална реалност.

Много важно е, че сигнал от залите с манекени може да бъде предаван в двете аудитории. Това позволява да бъдат наблюдавани всички етапи и да се извърши т.нар. „дебрифинг“: да бъдат анализирани и коментирани всички етапи, операции и грешки. Това ще помогне за усъвършенстването на всички обучаващи се тук.

Симулаторите, с които вече разполагаме, позволяват да бъде усвоено най-модерното в хирургията. Наученото в центъра ще ускори и подобри придобиването на клинични умения и ще намали грешките в ранните фази на обучение. Студентите ще отидат в хирургичната операционна зала много по-сигурни и по-спокойни и със съответните сръчности и умения.

Изграждането на Центъра беше по Проект, включващ две фази: Първата фаза – закупуване на манекените, се осъществи миналата година. Втората фаза на проекта – закупуването на симулаторите, се извърши в началото на този месец.

Симулационният център на МУ – Пловдив е единственият по рода си модерно оборудван медицински обучителен комплекс в България.

Центърът е изграден със собствени средства в размер на 2 милиона лева, а следващата стъпка ще бъде въвеждането на 3D-принтирането и роботизираната хирургия.

И двете придобивки /3 етаж на АК и МСТЦ/ са заложени в Мандатната програма на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – Ректор на Медицинския университет – Пловдив.

Репортаж и интервю с професор Костянев по БНР.

 

Галерия от официалното откриване