Откриване на МСТЦ в МУ – Пловдив

Откриване на медицински симулационен тренировъчен център в МУ - Пловдив

Откриване на медицински симулационен тренировъчен център в МУ – Пловдив