Медицински университет – Пловдив в тясно сътрудничество с Еврейския университет и болница АДАСА в Йерусалим

МУ-Пловдив беше домакин на среща с представители от болница Адаса в Йерусалим на 14 ноември 2017 г., съобщи зам.ректорът по международно сътрудничество – проф. д-р Мариана Мурджева. Гости на МУ-Пловдив бяха проф. Зееви Ротщайн (генерален директор); г-н Орен Леви (заместник –директор); проф. Джошуа Мошонов (ръководител катедра по ендодонтия при Факултета по дентална медицина на Еврейския университет и болница Адаса, както и доктор хонорис кауза на МУ-Пловдив) и д-р Атанас Циканделов (официален представител на болница Адаса в България).

Гостите от Израел обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество с МУ-Пловдив и с университетската болница „Свети Георги“ – Пловдив, чието ръководство на срещата беше представено от проф. д-р Жанет Грудева – зам. директор. Болница Адаса е асоциирана с Еврейския университет в Йерусалим и създава повече от половината научна продукция в областта на медицината в Израел. Годишно през нея преминават над 1 милион пациенти. Еврейският университет в Йерусалим е един от водещите в страната и в света с научни проучвания в областта на медицинската генетика, онкологията и имунотерапията, инфекциозните болести, невробиологията и общественото здравеопазване.

През последните години МУ-Пловдив поддържа тесни академични връзки както с болница Адаса, така и с Еврейския университет в Йерусалим – активен обмен на преподаватели в сферата на стволово-клетъчната трансплантация и имунотерапията на рака, както и в денталните лазерни академии, чийто домакин и организатор е МУ-Пловдив. От 2016 г. образователните мобилности се осъществяват и по програма ЕРАЗЪМ+. С цел преподаване или обучение в ендодонтската катедра на Еврейския университет и болница Адаса от МУ-Пловдив са били доцент Георги Томов от Катедрата по пародонтология и заболявания на оралната лигавица, доцент Ани Белчева-Криворова от Катедрата по детска стоматология, както и доцент Веселина Горанова-Маринова и д-р Емил Спасов от Първа катедра по вътрешни болести на Медицински факултет-Пловдив за обучение в тамошна хематологична клиника. Само за последната година от Адаса и Еврейския университет видни лектори в МУ-Пловдив са били проф. Джошуа Мошонов, ендодонтски специалист и активен член на Съюза на българските евреи; проф. Робърт Палмон, Декан на стоматологичния факултет; проф. Айтан Йефенов, водещ имунолог по имунотерапия на рака; проф. Амир Шмуели, здравен икономист и потомък на изселници от Пловдив. Тази година предстои специализация на шест израелски стоматолози от Адаса в Лазерната дентална академия, организирана от Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив.