img4

Медицински университет - Пловдив в тясно сътрудничество с Еврейския университет и  болница АДАСА в Йерусалим