Медицински университет – Пловдив обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар“ в Библиотечно-информационния център

ОБЯВА

Медицински университет – Пловдив обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар“ в Библиотечно-информационния център.

Изисквания за заемане на длъжността:1. Завършено висше образование в областта на библиотечно-информационните науки или филология.2. Писмено и говоримо владеене на английски език на ниво В2.3. Много добра компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), lnternet.

Необходими документи за участие в конкурса:1. Автобиография – европейски формат.2. Мотивационно писмо.3. Копие от диплома за висше образование с приложението.4. Удостоверение за владеене на английски език или други сертификати (ако има такива).

Документи се подават всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч. в Библиотеката на бул. В. Априлов, 15А в срок до 31.01.2014 г.

С отговарящите на условията кандидати ще бъде проведено интервю, като за насрочената дата и час кандидатите ще бъдат информирани по имейл.

Телефони за справка: 032/602522; 032/602967

Началник отдел Човешки ресурси МУ-Пловдив