Медицински университет – Пловдив обявим конкурс по документи и събеседване за длъжността „библиотекар“ в Библиотечно-информационни център.

БИБЛИОТЕКАР

Описание и Изисквания: Медицински университет – Пловдив обявим конкурс по документи и събеседване за длъжността „библиотекар“ в Библиотечно-информационни център.

Изисквания за заемане на длъжността:1.Завършено висше образование в областта на библиотечно-инфорнационните науки или филология;2.Писмено и говоримо владеене на английски език на ниво В2 или по-високо;3.Много добра компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.

Необходими документи за участие в конкурса:1. Автобиография – европейски формат;2. Мотивационно писмо;3. Копие от диплома за висше образование с приложението;4. Удостоверение за владеене на английски език или други сертификати (ако има такива).

Документи се подават всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч. в Библиотеката на бул. „Васил Априлов № 15а, в срок до 06.03.2015 г.

С отговарящите на условията кандидати ще бъде проведено интервю, като за насрочената дата и час те ще бъдат информирани чрез електронна поща.

Телефон за справка: 032/602 522