Медицински университет – гр. Пловдив обявява конкурс по документи и събеседване за длъжност „ИНСПЕКТОР“ в Научен отдел

ИНСПЕКТОР В НАУЧЕН ОТДЕЛ

Медицински университет – гр. Пловдив обявява конкурс по документи и събеседване за 0.5 длъжност „ИНСПЕКТОР“ в Научен отдел.

Изисквания за заемане на длъжността:1. Висше образование – бакалавър или магистър;2. Езикова и компютърна грамотност;3. Владеене на английски език – ниво В2.

Необходими документи за кандидатстване:1. CV – европейски формат;2. Копие от дипломата за висше образование с приложението.

Документите се приемат до 2 юли 2014 г. в Научен отдел, бул. „Васил Априлов“ № 15А, Ректорат, етаж 2,

всеки работен ден от 10:30 до 12:00 ч. и от 13:30 до 15:00 ч.