Медицински университет – Пловдив е удостоен с Почетен знак на Президента на Република България

Медицински университет – Пловдив е удостоен с Почетен знак на Президента на Република България

По повод 70-годишнината от създаването  и за изключителни заслуги в областта на обучението и изграждането на кадрите в българското здравеопазване и развитието на медицинската наука в Република България, Медицински университет – Пловдив е удостоен с Почетен знак на Президента на Република България.