Медицински Университет – Пловдив е в топ 5 на най-добрите висши учебни заведения в България

Медицински Университет – Пловдив е в топ 5 на най-добрите висши учебни заведения в България

Уважаеми представители на Академичния състав,Уважаеми студенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Медицински Университет – Пловдив е в топ 5 на най-добрите висши учебни заведения в България. Данните на Националната агенция по оценяване и акредитация са публикувани в Държавен вестник, бр. 57 от 11 юли 2014 г. Институционалната акредитация на българските ВУЗ-ове, извършена от НАОА, обхваща цялостната им академична дейност – учебна, научно-изследователска, международна, а също конкурентоспособност и качество. МУ-Пловдив оглавява класацията на най-добрите ВУЗ-ове в Пловдив с 9,36 точки, а след него се нареждат ПУ „Паисий Хилендарски“, Аграрният университет с 9,29, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство с 9,19 и Университетът по хранителни технологии с 8,97 точки.

В първата петица на всички 51 университета в страната попадат МУ-София с 9,68, УНСС с 9,65, СУ „Климент Охридски“ с 9,59, Технически университет – София с 9,50 и на пето място МУ-Пловдив с 9,40 точки. Медицински Университет – Пловдив изпреварва по резултати и медицинските вузове във Варна и Плевен.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД