Rektori_MU_Sdrujenie

Медицинските университети у нас се обединяват в сдружение