Медицинският Симулационен Тренировъчен Център беше реакредитиран от ACS

Вчера, след като се запозна с постиженията на Медицински Симулационен Тренировъчен Център на Медицински университет – Пловдив, Dr John T. Paige, член на акредитационната комисия на Американския колеж по хирургия, реакредитира Центъра за нов петгодишен период,.

Проф. д-р Благой Маринов – директор на МТСЦ и зам.-ректор по научноизследователска дейност, заяви, че този успех се дължи на упоритата работа на хабилитираните лица, асистентите и техническия персонал на МСТЦ, които осигуряват практическото обучение на студентите, специализантите и младите лекари на нивото, което е вече разпознаваемо в цялата страна.

Проф. Маринов изказа благодарност към Ръководството на МУ-Пловдив за безрезервната подкрепа през годините !