Медицински университет – Пловдив“, организира „Кариерни борси“ с директни срещи с представители на бизнеса по проект „Омниа“


Кариерни борси за студенти по нови междууниверситетски магистърски и докторски програми, е събитие организирано от „Медицинският университет – Пловдив“, в рамките на проект „Омниа“, с дати на провеждане 11-ти и 12-ти декември, 2023 г., хотел „Империал“, гр. Пловдив.

Кариерните борси са тематично обособени в пет различни области – в зависимост от насочеността на новите програми. Те ще дадат възможност на студентите да се срещнат с водещи работодатели и да разгледат възможности за реализация след завършване. В директни срещи с представители на бизнеса, студентите ще получат информация за свободни работни или стажантски позиции. Събития ще акцентират и върху ползите от въвеждането в практиката на съвременни, отговарящи на пазара на труда, интердисциплинарни образователни програми.

Повече информация за събитието ще откриете в приложената програма.

Моля, потвърдете участието си, като се регистрирате на следния линк:

https://forms.office.com/e/ibWX98r375

Искрено се надяваме, че ще успеете да се присъедините!