Медицинският университет започва строителство на нов корпус