Карагандинския държавен медицински университет (КДМУ), Казахстан, ще отбележи своята 65-годишнина с конференция на тема „Медицинско образование – нови хоризонти“

Карагандинския държавен медицински университет (КДМУ), Казахстан, ще отбележи своята 65-годишнина с конференция на тема „Медицинско образование – нови хоризонти“

Отдел „Международно сътрудничество“ ви информира, че Карагандинския държавен медицински университет (КДМУ), Казахстан, ще отбележи своята 65-годишнина с конференция на тема „Медицинско образование – нови хоризонти“. КДМУ отправи официална покана към академичния състав на МУ – Пловдив за участие в събитието. Конференцията ще се проведе на 5-ти и 6-ти октомври 2015 г. За повече информация вижте прикачените документи (информацинно писмо и формуляр за кандидатстване).

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД