Меморандум за сътрудничество подписаха Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Медицински университет – Пловдив

Основополагащият документ, подписан на 11 юли т.г. от Ректора на МУ-Пловдив – проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм и проф. д-р Росен Коларов, дм – Изпълнителен директор на надзорната агенция към МЗ, цели развитие на сътрудничеството и взаимодействие между двете институции в редица пресечни области – медицинската дейност и нейната ефективност, качеството на медицинската помощ, съответствието с медицинските стандарти, както и в областта на донорството и трансплантациите за осъществяване на качествено продължаващо обучение и квалификация на специалисти, работещи в сферата на донорството и трансплантации.

В работната дискусия от страна на МУ–Пловдив се включиха проф. д-р Диляна Вичева, дм – заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност и доц. д-р Деян Нейчев, дм – декан на Факултета по дентална медицина. Заедно с председателя на Агенцията в срещата участваха и двамата зам.-председатели – д-р Димитър Илиев и г-н Фидел Косев.

Проф. Мурджева подчерта необходимостта за разработване и въвеждане на програми и тематични модули в обучението на студенти и специализанти.
Изпълнителният директор на надзорната агенция проф. Росен Коларов, дм наблегна на факта, че подобно сътрудничество с Медицинския университет – Пловдив е важна стъпка за повишаване на ефекта от извършваните от Aгенцията проучвания, анализи и проверки, свързани с функционирането на системата на донорството и трансплантирането на органи.

Проф. Коларов изтъкна, че Меморандумът е насочен към повишаване качеството на общественото здраве чрез подпомагане ефективността и надзора на предоставяните медицински услуги, както и към насърчаване информираността за донорството и за трансплантациите на органи, тъкани и клетки. Сътрудничеството ще се измерва и в разработването на мерки и препоръки за възстановяване и подобряване качеството на живот на трансплантирани пациенти, за тяхната рехабилитация и социална интеграция, както и за разработване на допълнителни клинико-практически въпроси в сферата на трансплантологията.

Д-р Илиев подчерта, че от взаимен интерес и за двете страни също така е разработването и прилагането на специализирани програми, организиране и провеждане на обучения за запознаване на студентите и специалистите с практическата дейност за контрол и правно регулиране на лечебната дейност и координиране на трансплантациите и асистираната репродукция в страната.
Посещението на представителите на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ завърши с разглеждане на Медицинския Симулационен Тренировъчен Център на Университета, където бе демонстриран иновативният и високотехнологичен подход в обучението на студенти, докторанти и специализанти.