Девета международна конференция „THE TEACHER OF THE FUTURE”

Девета международна конференция „THE TEACHER OF THE FUTURE”

Уважаеми представители на Академичния състав,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че от 17 до 19 юни 2016г. ще се проведе Деветата международна конференция „THE TEACHER OF THE FUTURE” в гр. Durres, Albania.

Конференцията е насочена към преподавателите и хора от академичните представители, които са се посветили на откриване, кодиране и трансфер на полезно знание. Основен фокус на конференцията е учителят и неговата роля в обучението.

Официални езици са английски, руски и всички балкански езици.

Одобрените доклади ще бъдат публикувани в Knowledge International Journal (Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023 за2015г.).

Крайният срок за представяне на резюметата е 15 май 2016г., а на докладите – 25 май 2016 г.

За по-подробна информация вижте ТУК

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД