Международен ден на медицинската физика

На 7 ноември 2017 Катедрата по Медицинска физика и Биофизика към Медицински университет – Пловдив, съвместно с Катедрата по клинична онкология, отбелязаха Международния ден на медицинската физика и 150 години от рождението на Мария Склодовска-Кюри в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив. Интересът беше много голям и залата едва събра всички желаещи да участват в събитието.
Тържеството бе открито от проф. Кръстев – ръководител на Катедрата по Медицинска физика и Биофизика при МУ – Пловдив. Искрено приветствие към гостите поднесе проф. Пейчев – декан на Факултета по фармация.
Програмата включваше четири изключително интересни лекции. Първата беше изнесена от проф. Н. Балабанов под форма на увлекателен разказ на тема „Кюри – единица за висока активност и мярка за висок морал“. Проф. Балабанов е бил преподавател по атомна физика с 51 годишен стаж, като в периода 1989 -1993 г. е заемал длъжността Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“. Последва презентация за актуалната за региона тема „Радиоактивност на питейната вода – проблемът на 2017 г.“, представена от д-р Цвета Иванова – началник отдел „Радиационен контрол“ при РЗИ Пловдив. След това аудиторията се запозна с „Филмовата и дигитална мамография – клинично сравнение“, благодарение на ас. Вера Гледачева от катедрата по Медицинска физика и Биофизика на МУ Пловдив. Презентационната част на събирането приключи с лекцията „Съвременно лъчелечение в България – роботизирана система за стереотактична радиохирургия CyberKnife ”, изнесена от Мариета Сопаджиева, медицински физик към Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ “Св. Георги”.
След официалната част на събитието, участниците бяха поканени на коктейл, а след това имаха възможност да разгледат и да се запознаят с работата на единствения в страната кибернож, който работи с пациенти от пролетта на тази година в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Св. Георги” (Катедра по клинична онкология при МУ – Пловдив).
Със сигурност участниците ще запомнят това събитие както с актуалните и интересни теми, които бяха представени, така и с перфектната му организация.