Международен проект по Програма Еразъм+ на МУ-Пловдив (ФОЗ), Ополско медицинско училище, Полша и Висше Медицинско Училище в гр. Опава, Чешка Република

 

ПРОЕКТ № 2019-1-PL01-KA203-065205
„Интердисциплинарност, мултикултурализъм и работа с пациента в нестандартна ситуация в контекста на провеждане на дидактични занимания в областта на медицинските и здравните науки в Симулационни медицински центрове“ по Програма Еразъм+
Ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики КА 203: Стратегически партньорства за висше образование“
в изпълнение на договор 2019-1-PL01-KA203-065205
Координатор за МУ-Пловдив: доц. Гергана Петрова, дм
Изследовател: гл. ас. Валентина Лалова, дм
Между:
Главен координатор на проекта: Ополско медицинско училище, гр. Ополе, Полша
Партньори: Висше Медицинско Училище в гр. Опава, Чешка Република;
Висше Медицинско училище към Медицински Университет гр. Ополе, Полша
Обща стойност: 285.563 ЕU
Финансиране за МУ-Пловдив: 84 279,00 EURO
За срок от 34 м., считано от 1.10.2019г.

ПРОЕКТ № 2019-1-PL01-KA203-065205 има за цел да развие добри партньорски връзки между участващите страни, чрез разработване на нови и иновативни решения за работа на студенти и преподаватели в Симулационни центрове за всички нива на медицинското образование.
Очаквани резултати:
В края на проекта ще бъдат разработени учебни програми, наръчник / учебник на Английски език и съответно родния език на партньорите.
Участието на нашия екип, като част от международна работна група свързана с научна и изследователска работа, се реализира по следните ПЛАНУВАНИ ДЕЙНОСТИ:

*О1 – Унифициране на терапевтична методологична процедура и разработване на методи за оптимална комуникация на интердисциплинарни екипи; провеждане на международни срещи с партьорите по проекта в различни културални среди.;

*О2 – Изпълнение и разпространение на иновативни решения под формата на ръководство на два работни езика; провеждане на международни срещи с партьорите по проекта в различни културални среди; организиране и гостуване на международна конференция с партньорско участие;

*О3 – Предмет „Процедури на терапевтичния екип по отношение на пациенти в трудни нестандартни ситуации и към културално – различни пациенти“ и разработване на учебни програми по предмета на два работни езика; провеждане на международни срещи с партьорите по проекта в различни културални среди;

Забележка: В предвид Епидемиологичната обстановка, всички работни срещи до сега, както и предстоящите през есента се провеждат дистанционно.