Международен младежки фестивал в гр. Истанбул, Турция

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” на МУ – Пловдив Ви информира, че от 4 до 8 август 2014 г. ще се проведе Международен младежки фестивал в гр. Истанбул, Турция.

Фестивалът е насочен към студенти и академични преподаватели, които желаят да споделят опита си и да създадат контакти в мрежа от евроазиатски университети.

Афиш: www.euras-edu.org/festival/EURASYOUTHFESTIVALPOSTER.pdf

Участието във Фестивала е безплатно. Oсигурени са 4 нощувки, обяд и социална програма за 3-ма студенти и 1 академичен ръководител.

Разходи:

–               пътни разходи Пловдив – Истанбул с автобус (ще бъдат поети от МУ – Пловдив);

–               джобни пари за престоя от 5 дни (ще бъдат поемани от участниците).

Формуляр за участие: www.euras-edu.org/festival/ApplicationForm.doc

Желаещите трябва да попълнят формуляра за участие и да го предоставят в отдел „Международно сътрудничество” за разглеждане и одобрение от представители на Академичното ръководство на МУ – Пловдив.

За по-подробна информация: www.euras-edu.org/festival/ProceduresandConditions.pdf

Крайният срок за заявяване на интерес е 26 юни 2014 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректорпо МСПД