Международен online семинар с Мемориален център за мир в памет на жертвите на атомната бомба в Нагасаки – 16.12.2015

Уважаеми студенти,

Уважаеми преподаватели,

На 16.12.2015 – сряда, от 10:00 часа, в Заседателната зала на Ректората ще се състои Международен online семинар по линия на Peace Net Project с Nagasaki National Peace Memorial Hall for the Atomic Bomb Victims (Мемориален център за мир в памет на жертвите на атомната бомба в Нагасаки), Япония.

Online срещата ще протече под формата на открито семинарно занятие на преподаватели и български и чуждестранни студенти от МУ-Пловдив, тематично насочено към „Медицина на бедствените ситуации“.

Предвидена е среща с очевидец на събитията по време на атомните бомбардировки (Mr Yoshiro Yamavaki) и представяне на исторически ценни архивни материали.

Международните събития са по покана на Директора на Мемориалния център – Проф. С. Сасано и се организират с послание към международните участници в тези срещи да обединят усилията си за мирен свят, свободен от войни и ядрени бедствия.

Каним всички заинтересовани студенти и преподаватели да участват в срещата.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД