Международна конференция на тема „Университетското управление в ерата на цифровите технологии“.

Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт ESFAM в София и Франкофонския институт за университетско управление организират на 28 и 29 март 2019 г. в София Международна конференция на тема „Университетското управление в ерата на цифровите технологии“.

Резюмета на доклади се приемат до 24 февруари 2019 г., а заявки за участие – до 5 март 2019 г.

Сайтът на конференцията се намира на адрес: https://www.colloquesofia2019.auf.org/