Международна конференция „One Health and Zoology“

Microbiology

Уважаеми колеги и приятели,
Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Международната конференция „One Health and Zoology“, която ще се проведе от 27 до 29 септември 2023 г. в гр. Хисаря, България.

Научният форум се организира от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – Катедра Зоология, Националния център по заразни и паразитни болести, Медицински университет – Пловдив, Българското научно дружество по Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести (БНДЕИНБ), Българска агенция по безопасност на храните с активната подкрепа на Министерството на здравеопазването и Югоизточноевропейски център за наблюдение и контрол на инфекциозните болести в Тирана (SECID).

Конференцията ще даде възможност на научни изследователи, университетски преподаватели, студенти, ветеринарни лекари, епидемиолози, микробиолози, вирусолози и други експерти по темата да представят научни резултати и да обменят опит и идеи, свързани с контрола на зоонозните болести и техните вектори.

Приветстват се зоологически приноси в областта на таксономията, фаунистиката, филогенията, екологията, приложната зоология, генетиката, молекулярната биология и др.

Конференцията има за цел да популяризира подхода One Health в превенцията на инфекциозни заболявания, общи за хората и животните и координацията на различни отдели и заинтересовани страни в тази област.
Надяваме се, че Международната конференция „One Health and Zoology“, ще бъде форум за динамичен обмен на информация, идеи и научни открития и ще даде възможност на участниците да обсъдят бъдещи сътрудничества и изследвания.

https://bg.zoology.site

От организационния комитет