Международна обучителна програма за високоспециализирани ехографски ставни изследвания

Международна обучителна програма за високоспециализирани ехографски ставни изследвания ще се проведе на 12 и 13 април в МУ – Пловдив и в УМБАЛ „Каспела“.

Целта е да се популяризира ставната ехография като важно и водещо образно изследване при диагностиката и мониторирането на болестите на опорно-двигателния апарат и да разшири използването му у нас.
Това ще спомогне за подобряване на диагностиката и проследяване на ефекта от лечението при пациентите с ревматични заболявания.

Програма