Международна онлайн конференция на тема „Представяне на унифицирани методи за терапевтичен екип при лечение на културно различни пациенти в трудни нестандартни ситуации“