Международнa школа за обучение по ″Образно насочена радионуклидна терапия″


Международнa школа за обучение по
″Образно насочена радионуклидна терапия″
гр. Баня Лука, Босна и Херцеговина (28 септември – 2 октомври 2020г.)

Уважаеми студенти, докторанти и специализанти,

Отдел „Международно сътрудничество“ Ви информира, че можете да участвате в международна школа за обучение по „Образно насочена радионуклидна терапия“, която ще се проведе в периода 28 септември – 2 октомври 2020г. в гр. Баня Лука, Босна и Херцеговина.
IFMP покрива стипендии (за регистрационна такса, настаняване за 5 дни и обеди) за млади професионалисти/студенти от Югоизточна Европа.
Повече информация за събитието може да намерите ТУК или се обърнете към отдел МС.

С уважение,
Проф. Диляна Вичева
Зам.-ректор МСПД