Международна конференция „Бионаука- развитие и нови възможности“

Уважаеми колеги,

Информираме Ви за предстоящата международна конференция „Бионаука- развитие и нови възможности“ – Климентови дни – от 20-22 Ноември 2013, Софийски университет „Св. Кл.Охридски“.

Подробна информация е приложена в поканата, както и на сайта http://www.kliments-days.biofac.info/.

Покана за международна конференция „Бионаука- развитие и нови възможности“  

Проф. Д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД