Международна конференция за интеграция и иновации в областта на научните изследвания и образование

Уважаеми колеги,

Център Проекти предоставя на Вашето внимание и за разпространение в поверените Ви структури следната ИНФОРМАЦИЯ

относно

Международна конференция за интеграция и иновации в областта на научните изследвания и образование

Конференцията ще се състои в Прага, Чешка Република от 7 до 14 Април, 2013 г.

Място на провеждане: седалището на Централна  Университет на Бохемия, сградата на UTIA, Чешка академия на науките

Раздели:

Икономика и бизнес           Социални науки                 Природни науки                 Медицина и фармация Крайният срок за подаване на статии: до 20 март, 2013 г.   

Предварителна регистрация с отстъпка: до 20 Февруари , 2013 г.   

Статии: подаване на статии и документите за участие: [email protected]    

Участие: лично или виртуално – не е нужно непременно да се пътува.   

Сертифициране от INTEAS – International Education акредитация общество, САЩ:     www.inteas.org

    За повече информация  моля, посетете:     http://cbuni.cz/research-science/conferences/

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД