Международна лятна академия по Ревматология

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми млади учени, изследователи, докторанти си специализанти,

Информираме Ви за предстоящо провеждане на МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ по РЕВМАТОЛОГИЯ (2-5.07.2014)

Конференцията се организира от Факултета по медицина на Лайпцигския университет с подкрепата на Германската служба по Академичен обмен (DAAD).

Поканени са специалисти от България, Румъния, Молдова, Украйна, Беларус, Грузия и Армения.

Лекциите ще се провеждат предимно на немски и частично на английски език.

Покана, формуляри за заявка за участие и допълнителна информация можете да получите от ТУКи от адрес:

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД