Международна виртуална конференция 9 – 13 юни 2014г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че от 9 до 13 юни 2014г. ще се проведе Международна виртуална конференция, организирана от научната общност и насочена към изследователи, студенти и практикуващи специалисти в областта на медицината, психологията, социологията и педагогиката, лингвистиката, социалните науки, информационните технологии и безжичните технологии, които могат да участват като автори на доклади или рецензенти.

Крайният срок за представяне на доклади е 9 май 2014 г.

За по-подробна информация вижте ТУК

Конференцията ще се проведе онлайн на следния адрес: http://www.scieconf.com

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД