Международната онлайн научно-практическа конференция „Интердисциплинарен подход към заболявания на главата и шията“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Държавният медицински институт в Самарканд Ви кани на 21 май 2021 г. да вземете участие в международната онлайн научно-практическа конференция „Интердисциплинарен подход към заболявания на главата и шията“.

Конференцията ще включва чуждестранни докторанти, студенти и специализанти в областта на патологията на главата и шията.

Основни научни направление на конференцията са:

 • Актуални проблеми на оториноларингологията;
 • Актуални проблеми на стоматологията и лицево-челюстната хирургия;
 • Актуални проблеми на офталмологията;
 • Съвременни проблеми на онкологията в областта на главата и шията
 • Съвременни проблеми на неврохирургията и неврологията в областта на главата и шията.
 • Официални езици на конференцията: узбекски, руски, английски.

  Повече информация може да намерите ТУК

  ПРОФ. Д-Р ДИЛЯНА ВИЧЕВА, ДМ
  ЗАМ.-РЕКТОР МСПД