Международната конференция на младите учени – Пловдив’ 2013

Уважаеми колеги, Изпращаме Ви второ съобщение за Международната конференция на младите учени – Пловдив’ 2013, с което искаме да Ви уведомим за удължаване на срока за заявяване на участие до 15 май 2013г.Подробна информация за събитието е публикувана на страницата:  http://icys2013.uni-plovdiv.netПоканите са приложени и като прикачени файлове към това писмо, съответно на български и на английски език. Моля Ви да го разпространявате посредством всички възможни начини и контакти, с които разполагате. Това ще даде шанс на повече млади учени да участват на конференцията и ще повиши авторитета на СУБ-Пловдив. Благодаря Ви предварително за разбирането и съдействието. 

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. ректор по МСПД

                        Г-жа Стефка НачковаОрганизационен комитет