Международни проекти за научни изследвания и иновации в отговор на COVID-19 на Китайското министерство на науката и технологиите

На вниманието на Академичния състав на МУ-Пловдив

Предоставяме информация за международни проекти за сътрудничество в подкрепа на научните изследвания и иновациите в отговор на COVID-19, инициирани от Китайското министерство на науката и технологиите.

За първи път е разрешено участието на некитайски организации, базирани извън континенталната част на Китай.

Повече подробности за конкурсите можете да получите от приложените файлове – Покана-известие и Ръководство за кандидатстване за Национална ключова програма за научноизследователска и развойна дейност за Проекти за международно сътрудничество в отговор на COVID-19 на Министерството на науката и технологиите на Китай.

Info note MOST call on COVID

Application Guide international cooperation research on COVID-19 – unoff.._

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД