Международно признание за наша студентка

Йолена Гешева – студeнтка от МУ – Пловдив, сп. Дентална медицина, беше избрана в ръководството на Европейската асоциация на студентите по дентална медицина за мандата 2020/2021 година за отговорник по научно-изследователската дейност – една от 13-те ръководни позиции.

Европейската асоциация представлява над 70 000 студенти от цяла Европа. Вярвяме, че нашата Йолена ще представи достойно МУ – Пловдив и българските студенти.
Пожелаваме й успех и удовлетворение!

Yolena Gesheva – a student of Dental Medicine from MU – Plovdiv, was elected in the leading team of European Dental Students‘ Association for the mandate 2020/2021 as Research Officer, one of the 13 leadership positions.

This European Association represents over 70,000 students from all over Europe. We believe that our Yolena will duly present MU – Plovdiv and Bulgarian students.
We wish her success and satisfaction!